אוצר מילים באנגלית – כיתה ב

ישנן המון דרכים לעזור לילדים ללמוד אותצר מילים באנגלית כאשר הם בכיתה ב ומתחילים להתקדם לאט עם החומר, הכנו עבורכם טבלה עם מילים אשר מתאימות לרמה שלהם, ניתן לתרגל ולשנן את המילים לכתוב אותן על דף ולוודא שאנחנו זוכרים אותם.
מילים באנגליתתרגום לעברית
Oneאחד
Twoשתיים
Threeשלוש
Fourארבע
Fiveחמש
Sixשש
Sevenשבע
Eightשמונה
Nineתשע
Tenעשר
Learnללמוד
Giveלתת
Teachללמד
Teacherמורה
Carרכב / אוטו
Boneעצם
Womanאישה
Manגבר
Outבחוץ
Inבפנים
Topמעל
Underמתחת
Readלקרוא
Callלהתקשר
Buyלקנות
Sellלמכור
Moneyכסף
Freshטרי
Boardלוח
Penעט

תרגול נוסף שאנחנו רוצים לתת לכם, יש לכם אפשרות להוריד את התמונה למחשב ולכתוב ביד, הגדירו לכם מילה אחת שאתם רוצים ללמוד בכל יום בשבוע, תרשמו מתחת את התאור שלה, עד סוף השבוע יהיו לכם 7 מילים חדשות שאתם צריכים לזכור בע״פ.

אוצר מילים באנגלית לכיתה ב

לתת לילד שלך אנגלית שפת אם

לראשונה בישראל, כל ילד בגיל 0-7 יכול לאמץ את השפה האנגלית כשפה שנייה – באופן קל וחווייתי! כל זאת בזכות תכנית דיגיטלית מהנה ובלי לבזבז זמן מיותר או אלפי שקלים על מורים פרטיים בעתיד.